Egyre többünk igénye az, hogy a minket körülvevő környezet igényesen, ízlésesen, rendezett legyen. Ennek része az is, hogy az udvar, a parkolók, az autóbeállók használhatóságuk mellett esztétikailag is szép látványt nyújtsanak.
Amennyiben valaki ezt házilag szeretné elvégezni, vagy csak a megbizonyosodna arról, hogy a mesterember megfelelően végzi a munkáját, összeállítottunk egy kis segítséget a térburkolási munka folyamatáról.

Földmunka

A talaj kiemelését kb. 30 cm-rel szélesebben elvégezzük, mint a tervezett burkolandó felület. Már a kiásás során ügyeljünk a lejtés kialakítására, a csapadékvíz gyorsabb elvezetése érdekében!
Azt, hogy milyen mélységben kell kiemelnünk a földet, attól függ, milyen célra használjuk majd az adott burkolatot. Néhány ajánlott mennyiség:

Burkolat terheléseSzerkezeti vastagság tételesen
(felülről lefelé haladva)
Szerkezeti vastagság összesen
Járdatérkő 4-6 cm
ágyazóanyag 4 cm
fagyvédő, teherhordó réteg 20 cm
28-30 cm
Gépkocsibeálló
(kisteherautókig)
térkő 6 cm
ágyazóanyag 4 cm
fagyvédő, teherhordó réteg 35 cm
45 cm
Utak
(nagyobb tehergépjárművek részére is)
térkő 8-10 cm
ágyazóanyag 4 cm
fagyvédő, teherhordó réteg 40 cm
52-55 cm

Ezek a minimálisan ajánlott szerkezeti vastagságok. Ettől persze el lehet térni, de abban az esetben előfordulhat, hogy a burkolat megsüllyed vagy télen a fagy miatt felpúposodik.

A föld kiemelésénél figyelembe kell venni a talaj fellazulását. Ez azt jelenti, hogy ha 1 m3 földet kiemelünk, annak elszállításakor már kb. 1,3 m3 (tehát +30% !!!) mennyiséggel kell számolnunk.Az alépítmény és annak tükörszintje

Az alépítmény és annak tükörszintje

Az alépítmény tükörszintjét a kívánt formára alakítjuk, megfelelő eszközökkel tömörítjük, és síkját kiigazítjuk. Ez addig történik, amíg a tükör teljes felületén elérjük a megfelelő tömörítési értékeket. Az elkészített tükörszint ± 3 cm pontossággal a tervezett síkon legyen!

Fagyvédő réteg (teherhordó réteg)

Fagyvédő rétegnek csak humuszmentes, meghatározott szemcseméretű homokoskavics, zúzott kőzet, vagy ezek egyenlő arányú keveréke alkalmas. Ezen anyagok az időjárással és faggyal szemben ellenállóak, valamint a tömörítés során nem szenvednek nem megengedhető szemcseroncsolódást.

Teherhordó réteg

Teherhordó rétegnek ajánlott a 0-20 jelű ipari mészkő vagy bazaltörlemény. Sóder használata nem ajánlott, mert nem lehet megfelelően tömöríteni.
A mechanikusan tömörített teherhordó réteg (felső hordozóréteg) humuszmentes, szemcsemérete 0/20, vagy 0/55.
Az anyag az időjárással és a faggyal szemben ellenálló, valamint a tömörítés során nem szenved meg nem engedhető szemcseroncsolódást. A beépítés és tömörítés ideális nedvességtartalom mellett úgy történik, hogy az előírt tömörítési értékeket mindenütt elérje. A mechanikusan tömörített réteg felső síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. Nagyon nagy terhelések (pl. forgalmas utak, kamionparkoló, benzinkút) teherhordó rétegének ásványbetont használunk (Ckt jelű beton ~20 cm vastagságban).

Szegély építése

Az oldalszegélyezés biztosítja, hogy a szélső burkolólapok nem lazulnak ki. Ideális estben ez előregyártott betonszegély elemmel történik.
A tervezett burkolat szélén (ahol azt nem fogja más műtárgy pl. fal, kerítés lábazat stb.) zsinór kifeszítésével jelöljük a szegély helyét és magasságát, majd a zsinórhoz igazítva beton alapgerendába rakjuk a szegélyelemeket.
Fontos, hogy a szegély alá ~10 cm vastag beton kerüljön, és a beton alatt is legyen ugyanolyan fagyvédő réteg, mint a tervezett burkolat alatt (ezért kellett 30 cm-rel szélesebben kiszedni a földet. A szegély elhelyezése után azon az oldalon, ahol a térkő lesz, kisebb mértékben, kívülről viszont legalább a szegély magasságának harmadáig meg kell támasztani betonnal.

Zúzalékágy (burkolatágy)

A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédő réteg felső síkjára 0/5 vagy 2/5-ös szemcseméretű mészkőzúzalékból vagy bazaltörleményből ágyazatot hordunk fel lazán, egyenletes (min. 3, max. 5 cm) vastagságban. Homok használata nem ajánlott.
Durvább szemű zúzalék a bevibrálás során fellépő ellenállása miatt nem alkalmas. Az ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag Idomcsöveket használni, melyeket sablonként a fagyvédő réteg tetejére fektetünk, kiszintezünk, közükbe öntjük a zúzalékot, amit léccel lehúzunk. Szintezésénél vegyük figyelembe, hogy vibráláskor a burkolat végleges magassága 0,5-1 cm-rel süllyed. Készítsünk elő ezzel a módszerrel 30-50 m2 felületet, majd szélről kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.

Szállítás ellenőrzése

Beépítés előtt ellenőrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal! Végezzünk mennyiségi és minőségi ellenőrzést is! Beépítés után a gyártó mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

Lefektetési méretek

A megadott méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2mm, vastagság: ± 3mm), előnyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kősor lefektetése.

Figyelem!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), előnyös a követ a raklapokról keverve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületben különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes (ún. melírozott) és őszílomb színű kövekre,
A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetőleg sarokból kiindulva kezdjük. Erősen lejtő felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdjünk.
Aknák, vízelvezetők, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelő szerszámokkal (törőolló, vágókorong) tudjuk méretre igazítani.

Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kőtípus úgynevezett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felületeinek össze-verődését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betartása tetszetős burkolatképet eredményez. Az egyenletes fugavonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett ellenőrzés mellett végezhető (a zsinórt kifeszítjük, és 2-3 kővel leterheljük).
Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésű” mintában semminemű szabályos ismétlődés nem fedezhető fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebből adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.

Burkolókövek elrendezése

A fektetési minta nem csupán tetszés dolga. A járművek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zajképződés terén Is döntő szerepet játszik. Alapszabály, hogy járműforgalom által használt utakon a fő haladási irányra átlós (diagonál) rakási módot válasszunk. Így a kőnek mind a négy oldalán egyenletesen oszlik el a terhelés, felfogja a toló- és csavaróerőket, és az autó kerekei által keltett zaj is a lehető legkisebb mértékűre csökken.

Fugázás (homoklehúzás)

A fektetett felületet 0-1 mm szemcseméretű finom homokkal söpörjük be. Anyagszükséglet: kb. 2-5 kg/m2. A besöprést addig végezzük, amíg a kövek közötti fugát a homok teljesen ki nem tölti! Bevibrálás előtt a kövekről söpörjük le a maradék homokot, hogy az a gép talpa alá kerülve ne okozzon felületi sérüléseket, karcolásokat!

Lezárás (bevibrálás)

A lerakott köveket úgynevezett lapvibrátorral (benzines, vagy dízel motoros) néhányszor keresztben és hosszában is megvibráljuk. Lehetőség szerint, a felületi sérülések elkerülése érdekében, minden kőnél, de hangsúlyozottan a strukturált felületű és a színes kövek esetében a vibrátor talpára szereljük fel a gumitalpat. A vibrálás után a fugákat újra besöpörjük, a maradék homokot eltávolítjuk, majd újra megvibráljuk. Így a fugaanyag hamarabb kötődik a résekbe. A felület elkészültével a terület teljes mértékben terhelhető. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal lemosva eltávolítható. Egy-két hónap elteltével újra átsöpörhetjük a területet, hogy a fugák teljesen feltöltődjenek.

A fugázást csak száraz felületen végezzük!